Disclaimer

Home » Disclaimer

Inhoud website

Bureau voor Overheidscommunicatie besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en probeert die actueel te houden. Toch kan het zijn dat sommige informatie op de website onvolledig of niet achterhaald is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen daarvan. Aan de informatie op deze site kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Bureau voor Overheidscommunicatiebehoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Bureau voor Overheidscommunicatieis niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) onze website. Gebruik van en handelen op basis van (informatie op) onze website is voor eigen risico.

Bureau voor Overheidscommunicatieis niet aansprakelijk voor het door een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van onze website en wij zijn evenminverantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden. Daarnaast is Bureau voor Overheidscommunicatienietaansprakelijkheid voor inhoud van de website die afkomstig is van derden.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Bureau voor Overheidscommunicatieaanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel eigendom

De rechten op alle inhoud (zowel tekst, beeld, video als geluid) van deze website berusten bij Bureau voor Overheidscommunicatie(voor zover deze niet bij derden berusten). Wil je (delen van) de inhoud van de website op enige manier vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar maken – anders dan voor eigen gebruik – dan heb je voorafgaand onze toestemming nodig. Dit geldt niet voor het delen van vacatures en trainingen met derden, mits met bronvermelding.

Vragen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.

 

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie