Hervorming sociale domein razendcomplexe communicatieopdracht

Home » Nieuws » Hervorming sociale domein razendcomplexe communicatieopdracht

De hervorming van het sociale domein is een van de grootste naoorlogse opgaven voor gemeenten in ons land. De wisseling van de macht in Den Haag leidde het afgelopen jaar tot inhoudelijke wijzigingen en het naar achteren schuiven van de noodzakelijke wetswijzigingen. En tot een afwachtende houding van vele gemeenten. Inmiddels ligt er een sociaal akkoord met aanvullende afspraken over de hervormingen. En dringt het besef door dat langer stilzitten onverantwoord is. Over anderhalf jaar, op 1 januari 2015 om precies te zijn, moeten de transities zijn afgerond. Met het oppakken van deze megaklus dringt zich al snel de vraag op: hoe regelen we de communicatie?

Samenwerking regisseren

En dan niet alleen de communicatie richting burgers waarvan een grotere zelfredzaamheid wordt gevraagd. Maar communicatie als informerende, verbindende, betrekkende, organiserende en cultuurveranderingsondersteunende factor binnen het hervormingsproces. Immers: bij iedere dimensie van het domein – WMO, Participatiewet en Jeugdzorg –  is intensieve samenwerking tussen een groot aantal partijen die dit niet gewend zijn een voorwaarde voor succes. Samenwerking die de gemeenten moeten regisseren. Daar komt bij dat die gemeenten nog weinig inhoudelijke kennis hebben van zorg, jeugdzorg en arbeidshandicaps. Dat geldt voor ambtenaren en wethouders, maar in nog grotere mate voor de raadsleden die straks moeten beslissen over het lokale beleid en de budgetten. Een ingrijpende bezuinigingsopgave legt nog een extra druk op de transities.

Communicatie binnen beleidsproces

Deze complexe uitgangssituatie vraagt om een plek voor communicatie binnen het beleidsproces en een integrale communicatievisie voor het totale hervormingsprogramma. Veel communicatieafdelingen ontbreekt het aan de tijd en soms ook aan de expertise om zo’n zware opdracht er ‘eventjes’  bij te doen. Uitbesteden kan een uitkomst zijn. Bureau voor Overheidscommunicatie heeft al diverse gemeenten ondersteund bij deze boeiende communicatieklus. Dankzij onze dochteronderneming Bureau voor Zorgcommunicatie beschikken wij over professionals die zowel ervaring hebben met overheids- als met zorgcommunicatie. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neemt u dan contact op met Nico Postma via nico@bvoverheid.enduredesign-testdomein.nl of (033) 465 3427.

 

 

 

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie