Gedigitaliseerd inkoopbeleid vraagt om een waakzame aanpak

Home » Nieuws » Gedigitaliseerd inkoopbeleid vraagt om een waakzame aanpak

Steeds meer gemeentelijke en provinciale overheden gaan hun inkoopbeleid digitaliseren. Er wordt een digitale marktplaats ingericht, waar zowel individuele, zelfstandige professionals (zp-ers) als bemiddelingsbureaus op kunnen inschrijven. Lijkt sympathiek. Maar een gedigitaliseerde inkoopprocedure brengt grote risico’s met zich mee voor wie verantwoord en met enige zekerheid zijn tijdelijke vacatures ingevuld wil zien.

 

Ik spreek veel communicatiemanagers die niet tevreden zijn over de kwaliteit van de ingehuurde mensen die ze op deze manier aangeboden krijgen. Bovendien is men niet tevreden over de aard en snelheid van de procedure. Maar ze moeten aan dit spel meedoen, omdat het nu eenmaal het inkoopbeleid van hun organisatie is. Het is vaak een starre procedure doordat ‘het systeem’ de eerste selectie doet en CV’s uitkiest die objectief aan de gestelde voorwaarden voldoen. Jarenlange aantoonbare ervaring maar niet de standaard gevraagde opleiding? Jammer, deze kandidaat komt niet door de eerste selectie en het CV wordt ongelezen terzijde geschoven. De inschatting of een persoonlijkheid al dan niet bij de organisatie past, telt niet mee in deze fase. Frustrerend voor veel mensen, zowel zp-ers, bureaus als voor de uiteindelijke opdrachtgever, het hoofd communicatie.

 

De mogelijkheden van techniek en ict voor het communicatievak zijn een zegen, maar alleen als ondersteuning van processen. Nu wordt de ict-tool te vaak leidend bij het bepalen welke mensen u het beste kunt inhuren. Veel CV’s halen op deze manier niet de 100% score en belanden zo niet eens op uw bureau. Een gemiste kans!

Een goed bureau waar u vertrouwen in heeft maakt, na een duidelijke briefing, een kritische keuze en komt met 2 à 3 CV’s van kandidaten die voldoen aan uw criteria en die passen bij uw organisatie. Het invullen van tijdelijke vacatures met de hulp van een professioneel bureau bespaart u dus enorm veel tijd, moeite en kosten.

 

Misbruik van de markt

In het huidige financiele klimaat moet iedereen bezuinigen, ook overheden. Maar is dat een grond om misbruik te maken van de markt? Zeer regelmatig huren overheden mensen in tegen afbraakprijzen, lager dan de kostprijs! Wanhopige zp-ers bieden zich tegen aantoonbaar te lage tarieven aan, om in ieder geval maar werk te hebben. Dat is een hoogst onwenselijke situatie, die het communicatievak meer kwaad doet dan goed.

Aan organisaties die via een digitale marktplaats willen of moeten werken, adviseer ik dan ook om in ieder geval reële minimale en maximale uurtarieven op te geven die men voor die functie over heeft. De markt kan dan beoordelen of het zinnig is om in te schrijven, en u kunt als vragende partij enigszins op kwaliteit selecteren. U wilt toch een goede kandidaat?

 

Beste communicatiecollega: strijdt intern voor een kwalitatieve en verantwoorde invulling van uw tijdelijke vacatures. Niet de inkoper, maar u weet het beste wat u nodig heeft.

 

Nico Postma

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie