Interview communicatieadviseur Francien van Eersel

Home » Nieuws » Interview communicatieadviseur Francien van Eersel

Francien van Eersel werkt al geruime tijd bij een gemeente als interim communicatieadviseur voor de vluchtelingenopvang. We vroegen haar naar haar ervaringen.

BvO: Francien, wat doe jij precies voor deze gemeente?

Francien:

Wat ik vooral doe, is namens de gemeente een waardevolle verbinding maken met de inwoners. Zowel inwoners met zorgen als inwoners die willen helpen. Ik ga zelf die verbinding aan, maar adviseer ook collega’s en bestuurders daarin. Concreet betekent dit dat ik:

– als communicatieadviseur deelneem aan het projectteam noodopvang vluchtelingen;

– actualiteiten, good practices en interessante artikelen verzamel en doorgeef;

sparringpartner ben van de communicatieadviseur van de gemeente die onder meer met dit onderwerp is belast;

bestuurders adviseer hoe te reageren op actuele gebeurtenissen (Parijs, Keulen);

– communicatieplan, risicoanalyses en beleidsstukken schrijf (maar ook raadsbrieven en andere bestuurlijke stukken) en uitvoer;

persaandacht genereer of juist beperk;

– de gemeente wijs op kansen om de kwestie te gebruiken voor citymarketing;

– namens de gemeente deelneem aan een klankbordgroep van omwonenden, organisaties in de wijk, politie en COA;

– de bijeenkomsten van de klankbordgroep initieer en een evenwichtige agenda opstel;

– de gemeente in dat kader scherp houd ten aanzien van verwachtingsmanagement;

de website van de gemeente over de noodopvang bijhoud;

– in afstemming met COA en beleidsmedewerkers van de gemeente zorg voor een actuele Q&A (veelgestelde vragen en antwoorden) op de website;

– de door de gemeente ingestelde ‘postbus vluchtelingen’ beheer en vragen van inwoners beantwoord;

– bereikbaar ben voor telefonische vragen van inwoners.

 

BvO: Pfff, dat is nogal wat! Daarmee neem je de gemeente dus veel werk uit handen.

 

Francien:
Zeker. En het grote voordeel voor de gemeente van het inhuren van een externe communicatieadviseur, is dat ik mij volledig op dit belangrijke en risicovolle onderwerp kan focussen. Het zorgt voor continuïteit en ruime aandacht, erg belangrijk voor het draagvlak.

 

BvO: Dat is inderdaad heel belangrijk. Zijn er nog meer dingen die je zou kunnen of willen doen?

 

Francien:

Ik hoop me in de komende tijd ook te kunnen richten op een storytellingsproject met verhalen van mensen. Vluchtelingen, maar ook medewerkers van COA, inwoners met zorgen, inwoners die willen helpen, bestuurders, et cetera. Het is volgens mij een goede manier om de kwestie een menselijk gezicht te geven. Ik ben daarvoor onder andere in overleg met een App-bouwer die hiervoor graag een App wil bouwen.

 

BvO: Wat een geweldig idee! We hopen dat het je lukt. Zijn er tot slot nog andere zaken die volgens jou van belang zijn bij de communicatie rondom vluchtelingenopvang?

 

Francien:

Voor het begeleiden van bewoners- en andere bijeenkomsten is een onafhankelijk voorzitter in veel gevallen verstandig. Daarvoor is externe inhuur gewenst. Ook zou het goed zijn om een (online) platform op te zetten van inwoners en organisaties die willen helpen. Ook daarvoor lijkt externe inhuur mij handig, omdat de reguliere medewerkers meestal geen tijd over hebben.

 

BvO: Dank je wel voor dit gesprek Francien en veel succes verder!

 

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie