Provincie Limburg zoekt een bestuursadviseur communicatie

Home » Nieuws » Provincie Limburg zoekt een bestuursadviseur communicatie

Bestuursadviseur communicatie en woordvoerder

Voor provincie Limburg zoeken we een bestuursadviseur communicatie en woordvoerder voor 36 uur per week. De opdracht start op 15-06-2021.

Functieomschrijving
Het cluster Strategie en Communicatie heeft de taak het adviseren van bestuur, directie en organisatie op het vlak van strategie, lobby en communicatie. Binnen dit cluster zijn drie teams actief: Woordvoering & Public Affairs (WPA), Strategie (STRA) en Projecten en Redactie (PRE). Naast de verticale structuur kent het cluster ook horizontale lijnen, waarin per bestuur portefeuille alle relevante inhoudelijke en communicatieve disciplines worden samengebracht (woordvoering, strategie, lobby, projectcommunicatie en redactie), Zo ontstaat een volwaardige matrixstructuur. Hierbij staat het stroomlijnen en vernieuwen van de communicatieve interactie met de samenleving en het nationaal en internationaal krachtiger profileren van Limburg staan centraal. De bestuursadviseur/woordvoerder zal een nog nader te bepalen bestuur portefeuille krijgen toe bedeeld. Vanzelfsprekend hebben de maatregelen als gevolg van de Coronacrisis invloed op het dagelijks werk. Dat vindt nu zo veel mogelijk vanuit huis plaats. Voor deze functie is het echter noodzakelijk om op afroep ook op locatie te werken.

Taken

 • Adviseert vanuit een proactieve basishouding bestuur en directie gevraagd en ongevraagd over kansen en bedreigingen op het gebied van communicatie;
 • Vervult naast de verantwoordelijkheid voor een inhoudelijke portefeuille, ook een coördinerende rol op expertisegebieden: reputatiemanagement, issuemanagement, crisiscommunicatie en stakeholdermanagement binnen zijn/haar aandachtsgebied;
 • Is in staat zich in (zeer) complexe netwerken met vele actoren te bewegen, zowel op het vlak van strategische communicatie-advisering als op het terrein van het samenspel tussen communicatie en beleid, cq uitvoering van beleid;
 • Staat pers- en media te woord en bepaalt mede de positie/strategie. Stelt scenario’s / Q&A’s / woordvoeringslijnen / persberichten op;
 • Geeft persoonlijke communicatiebegeleiding van bestuurder(s) op maat, inclusief training in specifieke situaties (crisis, high profile optredens etc);
 • Ontwerpt communicatie scenario’s voor GS waarmee strategische communicatiekeuzes gemaakt kunnen worden en coördineert de uitvoering daarvan;
 • Werkt in het team Woordvoering en Public Affairs samen met collega’s Public Affairs aan de communicatieve vertaling van specifieke lobbydossiers;
 • Werkt binnen het Cluster Strategie en Communicatie in de horizontale lijn samen met de Strategen, Projectadviseurs communicatie en Redactie aan de prioritaire opgaven van het College van Gedeputeerde Staten en in het bijzonder aan de bestuur portefeuille waar hij/zij voor staat;
 • Coördineert de communicatiestromen met externe stakeholders, door analyse van de voorliggende communicatieplannen per thema/beleid/project.

Provincie Limburg zoekt een enthousiaste collega die op een proactieve en daadkrachtige manier zich weet te bewegen en staande te houden in een politiek-bestuurlijke omgeving bij de Provincie Limburg, alsmede in het complexe netwerk waarin de Provincie als midden bestuur zich bevindt. De bestuursadviseur communicatie geeft strategische communicatieadviezen, is vertrouwd met public affairs, maakt deel uit van een team en staat onder leiding van de teammanager Woordvoering & Public Affairs. Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met strategische bestuur advisering op het gebied van communicatie en perswoordvoering. Je hebt een aantoonbaar journalistiek netwerk, landelijk maar ook in Limburg. Daarnaast ben je ervaren met reputatie- en issuemanagement, het organiseren en voorzitten van persconferenties, het maken van Q&A’s, het voorbereiden en begeleiden van bestuurders bij mediaoptredens en het coördineren van communicatieafspraken met externen. Je bent bij voorkeur bedreven met het geven van media- en crisiscommunicatietraining aan bestuurders.

Competenties

 • Bestuur sensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Adviesvaardigheid;
 • Integriteit;
 • Flexibiliteit;
 • Initiatiefrijk;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Samenwerkingsgerichtheid;
 • Zorgvuldigheid.

Eisen
Wat neem je mee?

 • Je hebt kennis van en bent vertrouwd met nieuwe media. Je hebt ogen en oren open voor communicatietrends, -issues en -ontwikkelingen en hebt recente voorbeelden beschikbaar van de afgelopen 5 jaar;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring en affiniteit met perswoordvoering;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring met het geven van mediatraining;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar voorbeelden waaruit blijkt dat je een bestuurder succesvol hebt ondersteund bij de voorbereiding van gesprekken met een hoog afbreukgehalte;
 • Je hebt meerjarige ervaring als bestuursadviseur communicatie/woordvoerder met coördinerende taken;
 • Je hebt voorbeelden van succesvolle coaching, training en ondersteuning van bestuurslid/directielid bij media-optredens;
 • Je hebt voorbeelden van succesvolle begeleiding van strategische dossiers op hoog bestuurlijk niveau;
 • Je weet wat werken in teamverband is met de verschillende disciplines binnen het cluster.
Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie