Transitie jeugdzorg: een communicatieve uitdaging!

Home » Nieuws » Transitie jeugdzorg: een communicatieve uitdaging!

Nederlandse gemeenten staan de komende maanden voor de enorme opgave om zowel de transitie van de jeugdzorg (van provincies naar gemeenten), de transitie van de AWBZ naar de WMO en de invoering van de Participatiewet in goede banen te leiden. Ga er maar aan staan! Enorme veranderingstrajecten waarbij optimale, professionele communicatie van cruciaal belang is.

 

Bureau voor Overheidscommunicatie en ons zusje Bureau voor Zorgcommunicatie kennen als geen ander de wereld van de overheden en zorg. En we zijn thuis in de communicatieve kansen en valkuilen van dit soort mega-veranderingsprocessen.

 

Op dit moment ondersteunen wij al enkele gemeenten met deze transitieprocessen. Graag geven wij wat praktische tips. We doen dat via onze adviseur Mieke Kat, die namens ons bureau acht gemeenten in de FoodValley ondersteunt bij de regionale aanpak van de  transformatie Jeugdzorg. Daarnaast verzorgt ze voor één van de FoodValley gemeenten ook de communicatie voor de drie transities in het Sociaal Domein.

 

Mieke Kat: “De acht gemeenten hebben voor de overgang van bijna alle taken van de jeugdzorg naar de gemeenten een project in het leven geroepen. Ik ben vrijwel vanaf het begin bij de transformatie betrokken. Communicatie is heel essentieel in het proces. Dan heb ik het niet alleen over informeren maar vooral ook over participeren. Bij de gemeenten is op veel fronten weinig kennis over de jeugdzorg en daarom is het essentieel dat je goed luistert naar de ervaringen van degenen waar het om draait; de ouders en jeugdigen. Maar ook het betrekken van raadsleden is belangrijk. Zij weten vaak niet precies wat er allemaal op de gemeenten afkomt en kampen met een informatieachterstand.

 

Er valt veel voor te zeggen om regionaal samen te werken. De transformatie is zo’n complexe situatie: het gaat om de veiligheid van kinderen en je hebt te maken met heel veel verschillende lokale en regionale organisaties. Samen optrekken loont, ook in de communicatie richting managers en medewerkers van de betrokken jeugd(zorg)organisaties. Dat neemt niet weg dat je in je eigen gemeente ook aandacht voor je lokale communicatie moet hebben. Dat geldt niet alleen voor de transformatie jeugdzorg maar ook voor de andere veranderingen in het Sociaal Domein. In de ideale situatie stem je de communicatie van de drie transities op elkaar af en ga je uit van één communicatiestrategie. Het gaat uiteindelijk maar om één ding in het Sociaal Domein: het versterken van de eigen kracht van mensen.”

 

Communicatiecollega’s: zorg dat je vroegtijdig bij je eigen organisatie aan tafel zit om mee te denken en te adviseren over dit delicate, uitermate complexe en belangrijke proces!

Wilt u dat wij met u meedenken over de communicatieve begeleiding van deze opgave, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij denken graag met u mee!

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie