Trends in digitale communicatie bij de overheid

Home » Nieuws » Trends in digitale communicatie bij de overheid

Geschreven door Lisanne de Groot

De digitalisering van onze maatschappij en communicatie is inmiddels niet nieuw meer, maar nog wel volop in ontwikkeling. Juist bij overheden speelt digitalisering een grotere rol dan ooit, waarbij aandacht moet zijn voor privacy en inclusie. Iets wat voor veel overheden mooie kansen biedt om haar dienstverlening te verbeteren, juist door aan te haken op de digitale ontwikkelingen en ongewenste effecten van de digitalisering tegen te gaan. Ik nam een aantal trends in de digitale communicatie onder de loep die mij het meest relevant lijken voor overheden.

De overkoepelende trend: het gaat om iedereen

Een overkoepelende trend is de aandacht voor diversiteit. Het gaat minder om de binding met de vaste groepen en meer om de diversiteit in de samenleving. “Het gaat om iedereen”, is daarom een trend uit het trendrapport van Dienst Publiek en Communicatie. In deze blog besteed ik dan ook aandacht voor de digitale kant van inclusieve communicatie, en ga ik in op drie trends: van open naar besloten social media, de invoering van de wet digitale toegankelijkheid en het benutten van online participatie.

Van open naar gesloten social media

Privacy krijgt online steeds meer aandacht, waardoor mensen selectiever worden met wie ze wat willen delen. Gesprekken op social media verplaatsen zich bijvoorbeeld steeds meer van open communicatie naar gesloten groepen. Daardoor is het steeds moeilijker om bij te houden wat er wordt gezegd over een bepaald onderwerp. Tegelijkertijd biedt een besloten groep juist kansen voor overheden: onderdeel uitmaken van de community, actief deelnemen aan het gesprek en proactief op zoek gaan naar wat er speelt.

Want alhoewel de overheid zelf wettelijk verplicht is alles openbaar te delen, lijken zij zelf nog niet helemaal zichtbaar te zijn in de openbaarheid of openbare discussies. Ze zijn er wel, ze kijken mee, maar bemoeien zich niet of nauwelijks ‘live’ met de lopende discussie.

Kortom, benut als overheid de kans om mee te doen in gesloten groepen. Wees daar waar je doelgroep is en communiceer daar waar het gebeurt!

Invoering van de wet digitale toegankelijkheid

Tijdens de coronacrisis is maar weer eens gebleken hoe belangrijk inclusieve communicatie is. De komst van Irma Sluis was voor doven/slechthorenden super belangrijk om ook goed geïnformeerd te blijven tijdens persconferenties. Iets wat eigenlijk al veel eerder had gemoeten, maar door de coronacrisis snel op tafel is gekomen.

En dan nu online. Want ook daar moet iedereen goed geïnformeerd worden en goed geïnformeerd blijven. “De coronacrisis is van iedereen”, is een bekende uitspraak van de laatste maanden. Maar de overheid is óók van iedereen, en dat moet óók digitaal. Door de wet over digitale toegankelijkheid moeten overheden daar al grote stappen in zetten. Maar dat werkt het best als overheden het echt zien als een kans om hun online dienstverlening fors te verbeteren, en niet als iets wat moet ‘omdat het moet’.

Dus, kijk verder dan de richtlijnen die de wet voorschrijft en leer vooral van elkaars successen en foutjes. Alleen zo zorg je ervoor dat alle groepen gebruik kunnen maken van de online dienstverlening.

Online participatie beter benutten

Sinds de coronacrisis is online participatie met een sneltreinvaart op gang gekomen. Overheden weten nog niet altijd hoe ze deze vorm van participatie optimaal in kunnen zetten, maar kunnen door de huidige coronacrisis wel het een en ander uitproberen. Wat werkt en wat niet? Waarom? En hoe kan dat verbeterd worden?

In de toekomst verwacht menig expert een balans tussen offline en online participatie. Twee vormen die elkaar mooi aan kunnen vullen. Dat komt o.a. door de verschillende werkvormen en kanalen, maar ook door de diverse doelgroepen die bereikt worden door on- en offline af te wisselen. Digitale communicatie staat dus niet op zichzelf!

Renata Verloop deelde via Frankwatching enkele handige toolkits voor online participatie:

… en daar voegen we zelf nog de Keuzewijzer E-tools 2.0 (van Movisie) aan toe. 😊

Zelf nog een paar mooie trends gespot? Laat het me weten en ik voeg ze hier aan toe!

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie