Gedragsbeinvloeding

Home » Opdrachtgevers » Communicatieadvies » Gedragsbeinvloeding

Burgers activeren met gerichte communicatie

De participatiesamenleving is hot. Zorgen voor elkaar en niet meer (alleen) leunen op de overheid. Dat lukt alleen als we erin slagen meer burgers te activeren. Als meer mensen bijspringen zodat hulpbehoevende buurtgenoten zelfstandig kunnen blijven wonen. Een enorme opgave, want veel burgers leiden een vol leven waarin het vinden van tijd voor ontspanning en contact met naasten voortdurend onder druk staat. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Gedragsbeïnvloeding

Om mensen te activeren moet je hun gedrag aanpakken. Gedragswetenschappelijk onderzoek levert interessante en bruikbare inzichten op, waardoor we gedrag gerichter kunnen beïnvloeden en beter rekening houden met de irrationele aard van de mens. Toch gaan we doorgaans uit van de bewust handelende mens en beperken we ons in onze communicatieaanpak tot informeren of overtuigen. Zelfs als het gaat om een (kleine) revolutie als de participatiesamenleving.

Effectieve aanpak op basis van psychologische principes

Communicatiedeskundigen Loes Hekkens en Fia Sanders van Bewijskragt ontwikkelden een effectieve communicatieaanpak gericht op gedragsbeïnvloeding. Een aanpak die gebaseerd is op psychologische principes en recente inzichten. De uitwerking ervan kun je net zo klein of groot maken als je zelf wilt. Elke specifieke situatie vraagt immers om maatwerk. Inmiddels past een aantal gemeenten en zorginstellingen deze methodiek met succes toe.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op.

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie