Participatie- en interactieve beleidsprocessen

Home » Opdrachtgevers » Communicatieadvies » Participatie- en interactieve beleidsprocessen

Hoe betrek je burgers bij nieuw beleid?

Bij interactieve beleidsprocessen en planvorming is participatie een must. Van burgers, stakeholders of andere betrokkenen. Hoe richt je dat in? Een standaardaanpak bestaat niet. Participatie is maatwerk: samen met betrokkenen een analyse maken,  een daarop gebaseerde optimale communicatiestrategie ontwikkelen die gedurende het participatieproces zo nodig bijstellen. Wij helpen u daar graag bij.

Verbetering kwaliteit en draagvlak

Participatie en interactieve planvorming leiden doorgaans tot een betere kwaliteit van de plannen, door de ervaringsdeskundigheid van anderen. Ook wordt hiermee het draagvlak voor veranderingen vergroot. Een open en transparant proces is daarbij belangrijk: duidelijkheid over wat wel en niet ter discussie staat, over het proces, de besluitvorming en de spelregels. Maar interactieve planvorming is geen heilig moeten. Per situatie moet grondig worden afgewogen of interactiviteit mogelijk of gewenst is. En in welke mate.

Belangstelling?

Neem vrijblijvend contact op.

Enkele voorbeelden

Bureau voor Overheidscommunicatie heeft veel ervaring met het inrichten en begeleiden van deze interactieve beleidsprocessen. Enkele projecten die wij hebben begeleid:

Woonomgevingsproject Binnentuinen Kanaleneiland, gemeente Utrecht

Het project Binnentuinen Kanaleneiland is een grootschalig woonomgevingproject dat wij vier jaar lang in opdracht van het Projectmanagementbureau Utrecht hebben uitgevoerd in Kanaleneiland Noord en Zuid. Tijdens dit project werkten wij nauw samen met de bewoners, de huurdersvereniging, wooncorporaties, het welzijnswerk en de wijkpolitie. Er was sprake van een driesporenbeleid:

  1. het duurzaam veiliger en netter maken van 28 binnenterreinen door fysieke maatregelen;
  2. het concreet ondersteunen van de tuinbezitters in deze binnenterreinen om het aantal verwaarloosde tuinen terug te dringen;
  3. het ontwikkelen van een vernieuwende aanpak van de participatie en communicatie om de vele allochtone bewoners er beter bij te betrekken.

Advies en begeleiding burgerparticipatie, gemeente Moordrecht

Mede naar aanleiding van bestuurskrachtonderzoeken heeft Moordrecht de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking met andere buurgemeenten verkend. Op verzoek van de raad en het college is een werkgroep Burgerparticipatie aan de slag gegaan om in een interactief traject met alle geledingen van de Moordrechtse samenleving uit te zoeken wat men de kernwaarden van Moordrecht vindt. Wij adviseerden de werkgroep en begeleidden het participatieproces.

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie