Verandertrajecten, fusies en herindelingen

Home » Opdrachtgevers » Communicatieadvies » Verandertrajecten, fusies en herindelingen

Leid uw verandertraject in goede banen

Verandertrajecten lijken soms schering en inslag bij overheden. Organisatieveranderingen, nieuwe taken, fusies, herindelingen… Dergelijke verandertrajecten vragen om doordachte en uitvoerige communicatie. Ervaring met dit soort processen is een groot voordeel. Het uitbesteden van de advisering over en uitvoering van de communicatie is dan ook meestal een goed idee. Wij helpen u graag!
Neem contact met ons op.

Communicatie optimaliseren

Verandertrajecten zijn er in vele soorten en vormen. Fusies en herindelingen van gemeenten, taken van de Rijksoverheid die overgaan naar de gemeenten, zoals in 2015 de transities in het Sociale Domein, interne reorganisaties  et cetera. Verandertrajecten die doorgaans gepaard gaan met bezuinigingen, organisatieverandering en nieuwe, intensieve samenwerkingsverbanden. Stuk voor stuk aspecten die om tijdige en strategische inzet van communicatie vragen. Wij hebben ruime ervaring met de communicatie bij zowel fusies en herindelingen als andere verandertrajecten, bij gemeenten en bij andere overheden.

Burgers activeren

Soms vragen verandertrajecten om meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Maar hoe realiseer je dat? Een effectieve communicatieaanpak gericht op gedragsverandering blijkt een goede methode om burgers te activeren. Lees meer over gedragsverandering.

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie