Onze opdrachtgevers

Home » Over ons bureau » Onze opdrachtgevers
Algemene Rekenkamer
Agentschap SCW
Agentschap SZW
Belastingdienst
Belastingdienst – Douane
College voor de Rechten van de mens
Dienst Landelijk Gebied
Dienst Publiek en Communicatie
Erfgoedinspectie
ICTU
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Inspectie van het Onderwijs
LIEC
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Ministerie van AZ – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van BZK – dienst Logius
Ministerie van BZK – SSC Haaglanden
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie – KM
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van EZK – DICTU
Ministerie van EZK – Agentschap Telecom
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Ministerie van IenW – Bureau Inspectieraad
Ministerie van IenW – Beter Benutten
Ministerie van IenW – Directie Luchtvaart
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van JenV – IND
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van OCW – Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW – Onderwijsinspectie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nationaal Archief
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
P-Direkt
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksvastgoedbedrijf
Rijkswaterstaat
RIVM
Stichting Bodemsanering NS
UWV

Provinciale en regionale overheid

Lokale overheid

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie