Hoe werkt het?

Persoonlijk functioneren staat voorop

De Bestuurderspool richt zich bij het coachen van nieuwe wethouders op het persoonlijk functioneren van een wethouder. Op uw stijl van besturen en uw persoonlijk leiderschap. Samen met een ‘oude rot’ uit de bestuurderspool analyseert u het krachtenveld rond uw wethoudersstoel. En hoe daarin op te treden. De Bestuurderspool bemoeit zich niet met de inhoudelijke zaken van specifieke wethoudersportefeuilles. Daarvoor zijn de bestuursacademies en de onderlinge cursussen en intervisietrajecten.

Uw eigen coach

Nieuwe wethouders gaan met ‘oude rotten’ een unieke samenwerking aan, die leidt tot meer rust, meer scherpte en meer inzicht in het eigen functioneren. Die samenwerking bestaat uit:

  • periodieke coachingsgesprekken
  • observatie door de oud-bestuurder bij uw optreden in de praktijk
  • gezamenlijke analyses van uw bestuurs- en beleidsstijl.

De ‘oude rot’ fungeert als sparringpartner in vertrouwelijke één op één-sessies. Hij of zij observeert desgewenst ook uw optreden in de praktijk: in raads- en commissiebijeenkomsten en bij andere publieke optredens. Samen met de ‘oude rot’ analyseert u uw rol bij deze optredens en samen verkent u de mogelijkheden voor verdere professionalisering. En altijd speelt de hitte van het actuele politieke spel op de achtergrond een rol bij de begeleiding. Die maakt immers onlosmakelijk onderdeel uit van het werk van een wethouder.

Maatwerk

Het contact tussen wethouder en ‘oude rot’ komt tot stand in overleg. Na een zorgvuldig intakegesprek met een coach en oud-bestuurder, stellen wij de personal coach voor. Voorwaarde voor een geslaagde coaching is de persoonlijke ‘klik’ die er moet zijn. Het is maatwerk. Mocht bij het eerste gesprek blijken dat deze persoonlijke klik er niet is, dan zoeken wij een andere coach uit de pool.

Uw investering

Een reeks van 5 á 8 gesprekken, verspreid over een periode van 6 – 12 maanden, is doorgaans voldoende. Uiteraard met de mogelijkheid van extra gesprekken of observaties, op basis van onderlinge afspraken. Uw wensen zijn altijd leidend voor de invulling en de duur van het traject.

Neem contact met ons op voor meer informatie en de tarieven.

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie