Coördinator Communicatie voor een groen en gezond Nijmegen

Home » Vacatures » Coördinator Communicatie voor een groen en gezond Nijmegen

Communicatiecoördinator "groen, gezond en in beweging Nijmegen"

Wie wordt de communicatiecoördinator van "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" (gefaciliteerd door RadboudUMC, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid en Radboud Universiteit)? 20 tot 24 uur per week, van 1 september tot in ieder geval eind 2020, draag je zo bij aan gezonde inwoners in een gezonde stad.

Functieomschrijving
De communicatiecoördinator gaat aan de slag voor de werkgebieden:

 • Communicatie voor "groen, gezond en in beweging Nijmegen" als geheel: breed en overkoepelend;
 • communicatie per thema;
 • communicatie ter uitbouwing en ondersteuning van het lokaal preventieakkoord.

De communicatie verloopt via verschillende type communicatiemiddelen: huisstijl en toolkits, website, social media, events, nieuwsbrief, inspiratieverhalen, podiumberichten, publicatie over onderzoeken en monitoring, persberichten, en de website: https://www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl. In de komende periode wil de beweging ook andere media gaan benutten, zoals podcasts en (animatie)films, blogs en vlogs.Het organiseren van ontmoetingsmomenten en inzet van media om activiteiten zichtbaar te maken, is een belangrijke basis voor de beweging. Afgelopen jaren is de basis ‘communicatie-infrastructuur’ gelegd. Daarop bouwt de beweging voort: de communicatiecoördinator draagt bij aan het doorontwikkelen hiervan. Een communicatienetwerk met aangesloten partners is daarbij cruciaal.

Taken van de communicatiecoördinator:

 • Onderhouden en uitbouwen van de overkoepelende, brede communicatie, inclusief contentmanagement van de diverse media en middelen. De communicatiecoördinator moet in staat zijn om zo nodig zelf deze media op professionele wijze te actualiseren;
 • uitbouwen en onderhouden van het communicatienetwerk met de communicatieadviseurs van de kernorganisaties en met de communicatieadviseurs van de partners die aangesloten zijn bij het Lokaal Preventieakkoord (organisaties, instellingen, bedrijven). Goede briefing en afstemming met deze partijen is cruciaal;
 • in samenspraak met de thema-coördinatoren adviseren en ondersteunen van de thema’s;
 • in samenspraak met de event-organisatie opzetten en uitvoeren van communicatie rondom en tijdens events die "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" initieert.

Verantwoordelijkheden

De communicatie coördinator:

 • Is onderdeel van het procesteam "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" en legt verantwoording af aan de procesmanager;
 • is samen met de procesmanager en teamleden verantwoordelijk voor het inzetten en op gang houden van de beweging, profileren en positioneren 'naar buiten toe';
 • ontwikkelt en onderhoudt een communicatiestrategie ten behoeve van aansluiting van nieuwe partners;
 • zorgt voor verbinding met de vier kernorganisaties op het gebied van communicatie, zodat als eenheid naar buiten wordt getreden;
 • bouwt en onderhoudt het netwerk met communicatieadviseurs van de aangesloten organisaties;
 • vertaalt het procesplan in een communicatieplan en middelen mix; en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hieronder valt ook de coördinatie van de te organiseren activiteiten door de beweging, zoals meetings en werkconferenties;
 • belegt, indien nodig/mogelijk, deeltaken bij externe partijen;
 • neemt deel aan het procesteam en indien nodig, aan de stuurgroep;
 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, het procesteam en thema-coördinatoren over communicatiekansen en –mogelijkheden die zich voordoen rond activiteiten van de beweging;
 • is operationeel opdrachtgever voor de eventorganisatie;
 • organiseert en onderhoudt perscontacten in afstemming met de kernorganisaties.

Eisen

 • Aantoonbaar minimaal afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van communicatie;
 • minimaal 3 jaar (vanaf 2014) aantoonbare relevante communicatie-ervaring bij een grote organisatie;
 • minimaal 1 jaar (vanaf 2017) aantoonbare communicatie-ervaring op strategisch en tactisch niveau.

… en wensen

 • Aantoonbaar in staat tot het opbouwen van een netwerk voor een brede infrastructuur en bekendmaken van de activiteiten van "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen";
 • binding met Nijmegen;
 • ervaring als web- en/of social- mediaredacteur (Facebook, Twitter, LinkedIn, enz);
 • ervaring in het aansturen van vakgenoten: web- en social media redactie, vormgevers, eventorganisatie;
 • aantoonbaar in staat tot strategische planvorming m.b.t. tot communicatie: geef 2 voorbeelden.

Competenties (moet blijken uit evt. gesprek met de opdrachtgever):

 • Je bent strategisch bewust, je bent een verbinder van mensen en organisaties op operationeel én strategisch niveau;
 • je communiceert makkelijk en correct op alle niveaus;
 • je bent proactief, accuraat en slagvaardig;
 • je bent een allrounder: je bent nadrukkelijk ook in staat om uit te voeren en te realiseren;
 • je hebt lef, je bent creatief en open-minded, je beweegt mee, kan uitdagen en verrassen;
 • je bent een teamspeler die zich inzet om de teamdoelen te behalen;
 • je bent flexibele inzetbaar; uiteraard binnen gemaakt basisafspraken.

Reageren op deze vacature

Heb je nog vragen over de vacature?


Neem contact op met Dorien of Betty!

welkom@bvoverheidscommunicatie.nl (033) 465 34 27
Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie