ProRail zoekt een Adviseur Public Affairs

Home » Vacatures » ProRail zoekt een Adviseur Public Affairs

Adviseur Public Affairs

Voor ProRail zijn we op zoek naar een adviseur Public Affairs voor 36 uur in de week. De opdracht start op 17-05-2021. Iets voor jou? Lees dan snel verder voor meer info over deze opdracht!

Functieomschrijving
Ben jij goed in het onderhouden van relaties en begrijp jij hoe verhoudingen liggen? Ben jij in staat om de belangen van ProRail te behartigen en die te verbinden met de belangen van decentrale overheden? In de rol van Adviseur Public Affairs Overwegen is het je opdracht om te komen tot een gedragen plan voor de aanpassing van één of meerdere overwegen. Het resultaat is nog niet bekend en voor de weg ernaar toe zijn meerdere processen denkbaar. Je acteert op ambtelijk niveau en probeert te komen tot bestuurlijk commitment en besluitvorming op de juiste tafels. Opdracht is het binnen planning verkrijgen van intentieovereenkomsten met stakeholders voor de aanpak (liefst opheffen) van alle openbaar toegankelijke NABO’s. Je bent de trekker van dit proces, werkt nauw samen met de programmateams en borgt de belangen van verschillende stakeholders zo veel als mogelijk. In dit continue spanningsveld acteer je van nature van buiten naar binnen.

Bij de aanpak van onbeveiligde overwegen acteer je voornamelijk in de voorfase en werkt toe naar overdracht aan het projectteam voor de planuitwerking en realisatie. Voor het integrale programmabeeld leg je verantwoordelijkheid af aan de programmamanager en zorg je dat de processen en voortgang in beeld zijn voor de nodige rapportages. In de externe kant van deze functie schakel je met ambtelijke contacten bij decentrale overheden. Het is de gezamenlijke taak van spoor- en wegbeheerder om tot een gedragen plan en financiering te komen. Je bouwt in korte tijd een vertrouwensband op die nodig is om tot besluitvorming te komen. Tevens ondersteun je gemeenten tijdens bewonersavonden bij de presentatie van plannen en keuzes. De verhouding van intern en externe agenda invulling is 50/50.

Jij speelt proactief in op issues en acute situaties en zoekt afstemming en samenwerking met belangrijke stakeholders. Je gebruikt hierbij tact en diplomatie, maar je schakelt snel waar dit nodig is. Ook lever je een bijdrage aan ProRail-brede thema’s en programma’s.

ProRail is op zoek naar een Adviseur PA Overwegen met analytische inzichten die zijn/haar netwerk doelgericht weet in te zetten. Je bent in staat draagvlak binnen de eigen organisatie te creëren, en je schakelt met de externe omgeving om op de juiste manier gericht en effectief te reageren. Je bent klantgericht, oplossingsgericht en verbindend. Tact en diplomatie behoren tot je sterke punten en politiek gevoelige situaties, zowel landelijk als lokaal, zijn jou niet vreemd. Je hebt affiniteit met projecten, infrastructuur en/of openbaar vervoer en vertrouwd in de omgang met gemeenten, provincies en publieke organen.

Jij bent gericht op het proces van samenwerken met als doel draagvlak te creëren voor een maatregelenpakket waarbij de relatie met stakeholder niet uit het oog wordt verloren.  Jij bent een belangrijke ambassadeur van ProRail in het werkveld en is zich bewust van reputatie.

De organisatie
Nederland kent momenteel ruim 2.350 overwegen, ongeveer 2.000 hiervan zijn openbaar toegankelijk. De AHOB (Automatische Halve Overweg Bomen) is de meest voorkomende overwegbeveiliging van Nederland. Het zijn er ruim 1.400. Daarnaast bestaan er zo’n 600 NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overwegen), ruim 350 op het reizigersnet. Hiervan zijn er 125 openbaar toegankelijk. NABO’s hebben geen spoorbomen, bellen of lichtsignalen. Mensen moeten zelf alert zijn op een naderende trein. Dit maakt deze overwegen, vooral als ze openbaar toegankelijk zijn, levensgevaarlijk. ProRail streeft naar veilige spoorkruisingen en wil voor alle overwegen oplossingen. Concreet zijn we gestart met 125 NABO’s en er lopen diverse LVO projecten (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen)

Eisen
Wat neem je mee?

  • Je hebt wo werk- en denkniveau;
  • Je kunt wensen en behoeften van stakeholders analyseren;
  • Je bouw een (ambtelijk) netwerk op en onderhoudt deze actief;
  • Je relateert externe vragen en behoeften aan intern beleid en ontwikkelingen;
  • Je kan je verplaatsen in de wereld van externe stakeholders.

Reageren op deze vacature

Heb je nog vragen over de vacature?


Neem contact op met Dorien of Betty!

welkom@bvoverheidscommunicatie.nl (033) 465 34 27
Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie